swiadectwowiary / Obraz Jezusa 
   Świadectwo
   Godzina Miłosierdzia
   Intronizacja Jezusa
   Koronka do Miłosierdzia
   Matka Boża Niepokalana
   Miłosierdzie Boże
   Objawienia Maryi
   Obraz Jezusa
   Rozważania

 

Obraz Jezusa Miłosiernego w Wilnie

z objawienia Św. s. M. Faustyny Kowalskiej

 

 

Jezu ufam Tobie

Według dzienniczka Św. s. M. Faustyny Kowalskiej

 

Wieczorem, kiedy siostra Faustyna przebywała w celi, ujrzała Pana Jezusa ubranego w białą szatę. Jezus jedną rękę miał wzniesioną do błogosławieństwa, a drugą dotykał szaty na piersiach. Z piersi wychodziły dwa wielkie promienie, jeden koloru czerwonego, a drugi blady. Kiedy tak z bojaźnią i wielką radością wpatrywała się w Pana po chwili Jezus jej powiedział:

 

Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragnę aby ten obraz czczono, najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.” Dz. 47-48

 

Na prośbę spowiednika, siostra Faustyna prosiła o wyjaśnienie, co oznaczają dwa promienie, które są w tym obrazie. Podczas modlitwy usłyszała wewnętrznie słowa:

 

„Te dwa promienie oznaczają krew i wodę  - blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz …

Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznia otwarte na krzyżu.

Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca mojego.

Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.

Proś wiernego sługę mojego, żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego.

O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci mojej .

I szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją.

Raduje się serce moje tym tytułem miłosierdzia.

Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem.”  Dz. 299 - 301

 

 

 
Copyright ©2008 by swiadectwowiaryhttp://djnov.x.pl/ http://djnov.x.pl/
Kreator Stron www